به ما کمک کنید تا اتفاقات خوبی رقم بزنیم.
بیش از 100 هزار کودک و بی سرپرست تحت پوشش دجله هستند.

خرید کارت هدیه
مبلغ مورد نیاز: 235,000,000 تومان
شهر شهر: مشهد
توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه
46%
54%
108,850,000 تومان
مبلغ باقی مانده
126,150,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده
مجری مجری پروژه: موسسه خیریه دجله
گروه گروه: کودکان
کمک به این پروژه
مبلغ مورد نیاز: 2,900,000 تومان
شهر شهر: اصفهان
توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه
7%
93%
200,000 تومان
مبلغ باقی مانده
2,700,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده
مجری مجری پروژه: موسسه خیریه دجله
گروه گروه: کودکان
کمک به این پروژه
مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 تومان
شهر شهر: تهران
توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه
41%
59%
2,050,000 تومان
مبلغ باقی مانده
2,950,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده
مجری مجری پروژه: موسسه خیریه دجله
گروه گروه: کودکان
کمک به این پروژه
خرید کارت هدیه
کمک نقدی به سازمان های طرف قرارداد
خرید کارت
ش ی د س چ پ ج
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
رویدادها و مناسبت ها
کمک به نیازمندان و حیوانات
هنوز محتوایی برای این بخش درج نشده است. هنوز محتوایی برای این بخش درج نشده است.
اقدام در بحران ها
هنوز محتوایی برای این بخش درج نشده است. هنوز محتوایی برای این بخش درج نشده است.
شرکت در رویدادهای خیریه
هنوز محتوایی برای این بخش درج نشده است. هنوز محتوایی برای این بخش درج نشده است.
کمک به برگزاری مناسبت ها و سمینارها
هنوز محتوایی برای این بخش درج نشده است. هنوز محتوایی برای این بخش درج نشده است.