نتایج جستجو: تهران


مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 تومان
شهر شهر: تهران
توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه
41%
59%
2,050,000 تومان
مبلغ باقی مانده
2,950,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده
مجری مجری پروژه: موسسه خیریه دجله
گروه گروه: کودکان
کمک به این پروژه