نتایج جستجو: مشهد


مبلغ مورد نیاز: 235,000,000 تومان
شهر شهر: مشهد
توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه توضیحاتی در مورد این پروژه
46%
54%
108,850,000 تومان
مبلغ باقی مانده
126,150,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده
مجری مجری پروژه: موسسه خیریه دجله
گروه گروه: کودکان
کمک به این پروژه