خرید کارت هدیه

در صورتی که کار خیر شما مربوط به کمپین یا رویداد خاصی نیست و تمایل دارید که تصمیم در مورد نحوه هزینه کرد مبلغ پرداختی توسط موسسه دجله صورت پذیرد، می توانید نسبت به خرید کارت هدیه اقدام فرمائید.
مبالغ پرداختی بر اساس نظر کارشناسان موسسه دجله در یکی از کمپین ها یا رویدادهای خیریه استفاده می شود و گزارش آن در پروفایل کاربری شما قابل مشاهده خواهد بود.
در صورتی که ترجیح می دهید که پرداخت شما به صورت ناشناس باشد یا اینکه تمایلی به عضویت در سایت ندارید، گزینه زیر را انتخاب کنید.


کارت هدیه 50,000 تومانی
کارت هدیه 50,000 تومانی
کارت هدیه 100,000 تومانی
کارت هدیه 100,000 تومانی
کارت هدیه 300,000 تومانی
کارت هدیه 300,000 تومانی
کارت هدیه 500,000 تومانی
کارت هدیه 500,000 تومانی
کارت هدیه 1,000,000 تومانی
کارت هدیه 1,000,000 تومانی
کارت هدیه 2,000,000 تومانی
کارت هدیه 2,000,000 تومانی